הוראות התקנה למפוחים

התקנת מפוחים לתעשייה - איך מתקינים מפוח? - פח תעש

התקנת מפוחים לתעשייה - איך מתקינים מפוח? - פח תעש

מפוחים צנטריפוגליים וציריים

הוראות התקנה, הפעלה ואחזקה

 

מבוא-

מטרת קובץ זה לספק הוראות כיצד להתקין ולתפעל מפוחים צנטריפוגליים וציריים המיוצרים ע"י חברתנו.

אחריותו של הלקוח לספק אנשי תפעול ואחזקה מקצועיים ומוכשרים ולתפעול מערכות וציוד "להולכת" אוויר או גזים.

ההוראות המפורטות להלן מתייחסות למפוחים צנטריפוגליים וציריים לסוגיהם השונים במבנה המקובל.

מפוחים לשימושים מיוחדים דורשים הכוונה נוספת לתפעולם כגון מפוחים המובילים גז נפיץ והפועלים בסביבה נפיצה כאלו הפועלים בטמפ' גבוהות במיוחד ובתנאי שחיקה גבוהים.

יש להתייחס להנחיות הנוספות המצורפות למפוחים המיוחדים.

אחריות הלקוח הינה לנקוט בצעדי בטיחות המבטיחים מפני נזקי גוף וציוד העלולים להיגרם מתפעול לא נכון של הציוד להולכת האוויר.

חברתנו פתוחה לייעוץ בכל בעיה המתעוררת בנושאים אלו.

בטיחות-

מפוחים הינם מוצר מסתובב וככאלו מהווים מקור לסכנה ופגיעה בגוף וברכוש.

מהירות מקסימלית וטמפ' עבודה של מפוח אסור שיעברו את גבולות המותר בהתאם למבנה המפוח.

מפוחים יש להפעיל במהירות סיבוב הפחותה ב- 20% מהמהירות המקסימלית המותרת.

במקרה של רעשים ו/או רעידות חריגות הנובעים ממבנה המפוחים או ממערכת ההנעה יש לנתק מיידית את מקור ההנעה.

במפוחים בעלי אנרציה גבוהה במיוחד, מומלץ להתקין רגשי רעידות וזאת על מנת לקבל הזהרה מוקדמת למצב המפוח.

משלוח וקבלה-

כל מפוחי חברתנו נבדקים בקפדנות לפני ההובלה ללקוח.

המפוחים נבדקים בבדיקת הפעלה למשך זמן בהתאם לסוג המפוח.

בעת ההפעלה נמדדים ונרשמים רעידות במספר מוקדים, זרמים, מספר סיבובי המאיץ למעשה וכן בדיקת ויזואלית של היחידות כולל התאמה למידות ולנתוני התכנון.

משלוח המפוח והובלתו יתבצעו באריזה ובתמיכה מתאימים.

עם קבלת הציוד ע"י הלקוח, עליו לבדוק את הציוד המתקבל ולדווח מיידית למוביל ולמפעל עם גילוי כל נזק.

שינוע-

שינוע הציוד באתר הלקוח יתבצע באחריות הלקוח ותוך הקפדה על נהלי ההתקנה והבטיחות וזאת ע"י בעלי מקצוע מיומנים לכך.

הרמת הציוד והתקנתו במקום יתבצע בעזרת אמצעי הרמה מתאימים ומאושרים ע"י מומחה בטיחות.

בהרמת הציוד ייעזר המתקין "באוזני" הרמה ו/או בעזרת כלים מתאימים.

לעולם אין להניף את המפוחים ע"י דפינה בחישוקי למאיץ המפוח או למנוע, או בכל צורה שהיא העלולה לגרום נזק למפוח.

 

אחסנה לזמן ארוך-

אחסנה לתקופה העולה על 90 יום, יש להגדיר כאחסנה לתקופה ארוכה.

הציוד המתוכנן לאחסנה לתקופה העולה על המוגדר כאחסנה ארוכה יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. יש לגרז את בתי המיסב או את המיסבים הפתוחים בשכבת גריז עבה על מנת למנוע חדירת רטיבות למיסבים.
 2. יש לגרז את מיסבי המנוע על פי הנחיות יצרן המנועים.
 3. במפוחים עם הנעת רצועות יש לשחרר את הרצועות כך שהשקיעה "במבחן" המתיחה תהיה כפולה מהנדרש בתקן כמתואר בהנחיות המיוחדות לכל מפוח.
 4. פקק ההורקה בכל בית מפוח יהיה פתוח למנוע היווצרות עיבוי (קונדנסציה).
 5. רצוי שמפוחים יאוחסנו בתוך מבנה ו/או באזורים מבוקרי טמפ' במידת האפשר וכן באזורים בהם הרעידות והאבק מינימליים. 
 6. באחסנה מחוץ למבנה מומלץ להשתמש בכיסוי המפוחים בפני רטיבות ואבק, יש לדאוג שהמפוח למרות הכיסוי יהיה באווירה מאווררת למנוע קונדנסציה.
 7. יש לדאוג לאחסנת מפוחים מוגבהים מהקרקע על מנת למנוע מצב בו בסיסי המפוח יהיו שקועים במים.
 8. אם המפוחים באחסנה נמצאים באזור עם רעידות יש לדאוג לאחסן אותם על בולמי זעזועים כדי למנוע נזק למסלולי המיסבים.
 9. מפוחים באחסנה ארוכה חייבים להיות מטופלים בתדירות של אחת לשבועיים במפוחים כבדים ואחת לחודש במפוחים קלים, הביקורת התקופתית תוודא:

א. שתנאי האחסנה מתאימים.

ב. את המפוח והמנוע יש לסובב מספר סיבובים שלא יפחת מ-20 ולהשאיר את המפוח במצב סטטי כאשר המאיץ ממוקם כ-120 (מאה עשרים מעלות) ממצבו הקודם.

ג. בעת הסיבוב הידני יש למרוח גריז חדש במקומות שגורזו בעבר.\

ד. יש לנהל רישום קפדני ומתועד לפעולות האחסון המבוצעות באחסנה לזמן ארוך.

רישום מתועד זה יהווה עדות לאחזקה נאותה.

 1. לפני האחסנה יש לבצע מדידת "מגר" הפעלה למנוע הפעלה המפוח ולרשום את הנתונים לביקורת לאחר אחסנה. לאחר אחסנה לזמן ארוך ולפני ההפעלה יש לבצע את הפעולות הבאות:
 1. יש לנקות את כל הסיכה ששימשה בתקופת האחסנה ולגרז מחדש בגריז נקי המתאים למסיבים לפעולה, אין לערבב 2 סוגי גריז המבוססים על בסיס שונה.
 2. יש להחליף את הגריז של מיסבי המנוע על פי הוראות יצרן המנוע.
 3. יש למתוח בחזרה את הרצועות למצב הנכון.
 4. יש לבצע מדידת מגר של המנוע ולהשוות למדידה לפני שבוצעה האחסנה.

יסודות ,קונסטרוקציה תומכת ודפינת המפוח-

העמדת המפוחים יש לבצע על יסודות שטוחים וחלקים אופקיים מבטון כאשר משקל הבטון יהיה על פי "חוק אצבע" +3 עד 4 פעמים ממשקל המפוח, מומלץ שהיסוד עליו ממוקם המפוח במידת האפשר יהיה מופרד משאר המבנה למנוע "מסירת" רעידות.

את המפוח יש לקבוע לבטון בעזרת אוגנים מתאימים ישירות או על גבי בולמי רעידות.

יש לדאוג לדפינה צירית אופקית על מנת למנוע תזוזת המפוח ע"י דפינה קשיחה או דפינה רכה הסופגת תזוזות ציריות, הכל בהתאם למסת המפוח.

במצבים בהם קיימות דרישות לדפינה בתנאי רעידת אדמה , יש לרתום את הדפינה הצירית בהתאם להוראות וההנחיות כנובע מהגדרת האזור לרעידות אדמה וזאת על פי הנחיות מומחים לדבר.

 

התקנת מפוחים-

יש לפעול בהתאם להנחיות שפורטו עד כאן ולנקוט בנוסף בצעדים הבאים:

 1. להוביל את המפוח למיקומו הסופי.
 2. לסלק את כל חלקי האריזה השונים.
 3. אם נדרש להתקין בולמי רעידות קפיציים או שטוחים לספיגת הרעידות.
 4. לפלס את המפוח בעזרת "פחיות" לפילוס ולקשור את המפוח בצורה קשיחה לבסיס.

במפוחים הממוקמים על גבי בולמים יש לפלס את המפוח בעזרת ברגי הבולמים ו/או התאמת הקפיצים. את הדפינה הצירית או דפינת רעידת אדמה יש לכוון את המרחק לתזזות המפוח בהתאם להנחיות. חיבור מפוחים לתעלות ביניקה ובסניקה רצוי שיבוצעו בעזרת חיבור גמיש. יש להימנע מלהעמיס על מפוחים תעלות/ארובות. 

 1. בהמשך יש לפעול לפי רשימת הביקורת המצורפת למפוחים.
 2. הנחיות מיוחדות מסופקות עם מפוחים מיוחדים ויש לפעול בהתאם.

הפעלת מפוחים-

בטיחות בהפעלת המפוחים-

המפוחים הינם ציוד המשנע אוויר וגזים לסוגיהם בעזרת תנועה סיבובית, עקב כך קיימים סיכונים בטיחותיים בהפעלת ציוד זה.

קיימות הנחיות המחייבות את המשתמשים בציוד להולכת אוויר, כגון הנחיה כפי שהוגשה ע"י ארגון אמריקאי ANCA וארגונים אחרים באירופה, ניתן לחלק את הנחיות והגנות הבטיחות בהפעלת המפוחים לשני סוגים:

האחד: מתקני בטיחות מכניים הקשורים בחלקים מסתובבים, כגון: הגנה על גלגלים, חגורות הנעה, רשתות הגנה על פתחי פליטה גלויים וכו'.

השני: בטיחות הקשורה בסוג הגז שהמפוח משנע ובסביבת עבודתו וההתייחסות כאן בינה לסכנות הצתה ו/או פיצוץ כתוצאה מגזים נפיצים/דליקים בסביבת המפוחים ו/או בתוך זרם תנועתו של הגז בתוך המפוח.

ההתייחסות לבטיחות והנחיות מתאימות הינם חובה ובאחריות הלקוחות הרוכשים והמפעילים מפוחים.

אזהרה:

מחמת הסיכון, אנו מוצאים לנכון לחזור ולהדגיש: מפוחים כאמור מופעלים בתנועה סיבובית וככזאת מפתחים כוחות צנטריפוגליים, משקל המאיץ ומהירות הסיבוב שלו מפתחים מומנטים גבוהים וככאלו ככל שהמשקל ומספר הסיבובים גבוה יותר סכנת ההרס לציוד ולאדם הינם גבוהים!!

מפוחים כאמור מופעלים בעזרת מנועי חשמל ולעיתים בסביבה נפיצה, ניצוצות חשמליים או ניצוצות כתוצאה מחיכוך מהווים סכנה לציוד ולאדם!!

פעולות טרום ההפעלה-

אנו מגישים בזאת רשימת ביקורת (Check List )עליה יש לעבור ולאשר בסימון ביצוע כמפורט להלן:

ביקורת מרכיבי המפוח-

 • יש לבצע זאת לאחר הבטחה שמפסק ראשי נעול לניתוק.

בדיקת חלקים מכניים-

 • בדוק אם המפוח מיוצב על בסיסו וקשור אליו היטב.
 • בדוק שהמיסבים מגורזים.
 • בדוק גלגלי רצועה וחלקים מסתובבים אחרים, אם אין חלקים סדוקים ו/או שבורים.
 • סובב את המפוח ביד וודא כי פעולתו חלקה.
 • בדוק וודא מרווח זהה בין קונוס כניסה וקונוס המניפה ושאין מגע ביניהם.\
 • בדוק שהרצועות יושבות בחריצי הגלגלים נכון.
 • בדוק את המצב המגינים וודא שאינם נוגעים בגלגלים ו/או ברצועות.

בדיקת חלקי חשמל במפוח-

 • בדוק שהמנוע מחובר בחיבורי חשמל נכונים.
 • בדוק שהמנוע הנבחר מתאים להספק הנדרש ולמומנט האינרציה הנדרש וכן שחיבור ההרקה מחובר כראוי.
 • בדוק שכל כבלי החשמל מחוברים נכון.
 • הפעל את המפוח למשך כ- 14 שעה, הפסק אותו ונתק את הזרם.
 • בדוק צריכת הזרם של המנוע ורשום זאת, תוך ציון מצב סגירת פתח יניקה או סניקה.
 • בדוק מצב המיסבים והרצועות והאזן בשקט לפעולת המפוח.
 • בדוק ע"י מגע יד או מדידה שטמפ' המיסבים אינה עולה על התקן.
 • בדוק מצב כל החיבורים, הברגים, תמיכות הגלגלים וכו' האם הם מהודקים כראוי וחזק לפי הצורך. (בדיקה חוזרת לנ"ל לאחר שבוע ימים של עבודה, כ-200 שעות עבודה.)
 • בצע בדיקות תקופתיות וודא פעולה שקטה של המאיץ המסתובב כולל בדיקת טמפ' המיסבים, רעשים והתחממות המיסבים וכן מדוד צריכת זרם.\

אחזקת מפוחים-

זהירות!!

לפני כל פעולה הקשורה בטיפול במפוחים יש לפעול לפי נוהלי בטיחות קפדניים מאחר ומדובר במכונות מסתובבות ובחלקים נעים במערכות עם מתקני חשמל יש לנתק מפסק זרם ראשי.

פעולות לשמירה על המפוחים-הוראות אחזקה

בדוק ויזואלית ודאג לניקיון חיצוני של המפוח וסביבתו וע"י כך תקבל סביבה מגינה על אריכות חיי המפוח.

המלצות לביקורת מפוחים-

מפוחים לעיתים קרובות מהווים חלק ממערכות שירות ולעיתים קרובות מותקנים במקומות לא נגישים או מקומות לא נוחים לגישה והיותם ככאלה הופכים אותם למוזנחים עד הרגע שהם "מזכירים" לנו על קיומם ע"י תקלה.

שים לב !!

רחוק מהעין רחוק מהביקורת.

ההמלצה הינה לבקר את פעולתם תקופתית ולבצע את הפעולות המומלצות כמפורט להלן:

ההמלצה לביצוע הביקורות מתחלקות ל-2 קטגוריות:

קטגוריה אחת בתפקוד המפוח-

מערכות שירות ועזר ,מערכות תהליך ואופי עבודה של המפוח ב-3 רמות.

 

קטגוריה שניה גודלו של המפוח-

ההמלצה: תדירות הביקורת מתייחסת לנ"ל, בדיקה בחודשים:


תפקוד
מפוחי עזר מפוחי תהליך

גודל  המפוח בכח סוס
קל קשה קל בינוני קשה
עד 10 כ"ס 6 3 3 3 2
עד 40 כ"ס 6 3 3 3 2
עד 80 כ"ס 2 1 2 2 1
עד 150 ס"מ 2 1 1
מעל 150 כ"ס 1 1/2 1/2

 

טבלה זו הינה המלצה ראשונית בלבד, על כל משתמש ללמוד על פי נסיון ולעדכן את תדירות הביקורת על פי התנאים המיוחדים הם משתמשים וממוקמים המפוחים.

שמירה ואחזקת מנוע-

 • שמור על מנוע נקי.
 • שמור על מנוע יבש.
 • שמור על מנוע משומן.

שמירה ואחזקת מתקני הנעה-

 • רצועות V דורשות בדיקה תקופתית, בעת הבדיקה יש לבדוק את איכות הרצועות וזיהומים הנדבקים לגלגלים ולרצועות.
 • לבדוק את הרצועות, האם הן שחוקות, במידה וכך הדבר יש להחליף את כל הסט ולא רצועות בודדות.
 • לבדוק כיוון הגלגלים, האם הם מכוונים בקו.
 • לבדוק מתיחות הרצועות.

אזהרה:

בבדיקה ובהחלפת הרצועות או טיפול בגלגלים יש לדאוג לניתוק החשמל.

אחזקת מיסבים-

במיסבים יש לטפל לפי הנחיות היצרן ובהתאם לסוג המיסבים.

בעת ההרכבה יש לדאוג לניקיון מוחלט של המיסבים לפני התקנתם ובעת ההתקנה לדאוג להשתמש בכלים מתאימים ובסביבה נקיה מאבק. לאחר ההתקנה יש לגרז כאמור בהתאם לסוג המיסב. לצורכי אחסנה ארוכה יש לגרז לפי הנחיות לאחסנה ארוכה.

סיכה-

סיכה נכונה של המיסבים מבטיחה אורך חיי מיסב מקסימלים. לכל מפוח והמיסבים שלו מוגדרת תדירות הסיכה הנדרשת, מאחר והמפוחים פועלים בתנאים שונים יש לתת סיכה מותאמת לאופי עבודת המפוחים.

המלצות והנחיות לתדירות הסיכה-

בהנחה של פעולת מפוחים 20  שעות ביממה, מוגשת להלן המלצה לתדירות בחודשים של הסיכה כפונקציה של גודל ציר המפוח ומספר הסיבובים בשימוש בסיכת מיסבים מוכרת במיסבים כדורים/גלילים.

 

מספר סל"ד
קוטר ציר
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
עד 45 1 6 4 4 3 1/2 2 2
2 6 6 5 3 3 2
3 6 4 3 2 1 1
עד 65 1 5 4 4 2 2 1
2 6 5 4 2 2 1
3 4 3 2 1 1/2 1/2
עד 75 1 4 4 3 2 1 1
2 5 6 3 2 1 1
3 3 2 1 1/2 1/2 1/4
עד 100 1 4 3 2 1 1 1
2 4 3 2 1 1 1
3 2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/4
עד 150 1 4 1/2 2 1/2 1 1 1 1
2 3 2 1 1 1 1
3 2 1 1/2 1/2 1/2 1/4

 

מקרא:

1-מציין מיסבים גלילים בתוך בית חצוי.

2-מציין מיסבים כדוריים.

3-מציין מיסבים גלילים.

בעבודה בתנאים קשים יש להשתמש בחומרי סיכה מותאמים לתנאי העבודה וכן תדירות הטיפול תשתנה בהתאם. סביבה רטובה ומזוהמת באבק מגדילה משמעותית או תדירות הסיכה. בסביבה בעייתית במיוחד יש להקטין את מרווח הזמן בין הסיכות לרמה של כל שבוע ימים ובהתאם לנסיון הנרכש בתנאים מיוחדים להגדיר את התדירות. חומרי סיכה מיוצרים מחומרי בסיס שונים כגון בסיסים סינטטים, בסיסי ליטיום, בסיסי סוציום וכו', יש לדאוג לא לערבב סוגי גריז שונים המבוססים על בסיסי חומר שונים. 

מיסבי מפוחים מגורזים לפני האספקה ממפעלנו, לעיתים לאחר שמפוחים מופעלים נפלט מעט גריז או מהתחממות זמנית של המיסבים. מצב זה הוא נורמלי אלא אם יציאת הגריז נמשכת מעבר ליום יומיים ראשונים ו/או התחממות מיסבים עולה על C100.

אחזקת גלגלי רצועה וצירים-

יש לבצע בדיקה תקופתית למצב הגלגלים והצירים, יש לבדוק את החלקים ולנקות אותם מזיהומי אבק ו/או חלודה, יש לצפות את הצירים לאחר תקופה בחומרי הגנה בפני חלודה. ביצוע עבודות הריתוך באחד מהחלקים הנ"ל או תיקון בצורה אחרת מחייב בדיקת איזון.

אחזקת חוץ מבנה מפוח-

יש לבדוק את מבנה המפוח תקופתית, מצב המבנה המתכתי במידה וקיימת חלודה דורשת תיקוני צביעה מקומיים או כלליים, יש לבדוק מצב בולמי זעזועים- ברגים, ברגי חיבור ליסוד וכו'. להדק ברגים או להחליפם לפי הצורך.

תקלות וטיפול בהן-

זהירות!

בכל טיפול בתקלות מכל סוג שהוא יש לפעול לפי נוהלי בטיחות קפדניים מאחר ומדובר במכונות מסתובבות ובחלקים נעים הפועלים עם חשמל.

 

בעיות בקבלת נתוני המפוחים ספיקה- לחץ-

1.מפל הלחץ בו פועל המפוח אינו בהתאם למתוכנן.

א. אם התנגדות נמוכה מהמתוכנן ספיקת המפוח וצריכת הזרם עולה וקיימת אפשרות שיעלה עבר לזרם הנומינלי של המנוע.

ב. בהתנגדות גבוהה מהמתוכנן לא מקבלים את הספיקה המבוקשת.

2.סיבובי המפוח אינם כמתוכנן כתוצאה מטעות בביצוע או מהחלקת הרצועות. במידה והסיבובים גבוהים מהמתוכנן, הספיקה עולה וצריכת הזרם עולה בחזקה שלישית של יחס שינוי המהירות. מהירות סיבובים נמוכה מהמתוכנן גורמת למצב נגדי.

3צפיפות האוויר אינה בהתאם לנתוני התכנון-

מצב זה אפשרי כתוצאה מטמפ' שונה מהתכנון או ממיקום המפוח במקום שונה ביחס לגובה פני הים או מבנה הגז המטופל במפוח שונה מאוויר. עליית טמפ' ועליית כובה מקטינה צפיפות הגז ולהפך.

4.שימוש במגופים שאינם מווסתים כראוי.

5.מאיץ המפוח מורכב לא נכון או מסתובב בכיוון ההפוך.

6.חלקי המערכות פגומים או דורשים ניקוי ופתיחת מעברים לזרימה.

בעיות רעש-

מפוחים הינם גורמי רעש ומתופעה זאת לא ניתן להימנע, בעיות רעש מיוחדות נגרמות מהסיבות הבאות:

1.תכנון לא נכון ובחירת מפוח שגוי גורמת לפעולת מפוח באזורי החוסר יציבות וכתוצאה נגמרים רעשי אי יציקות. 

2.מיסבים שנהרסו.

3.מתקנים הממוקמים בתוך מערכת והגורמים למהירויות ריצת אוויר גבוהות הינם מחוללי רעש.

4.תנאי כניסה ויציאה למפוח גרועים המפריעים לזרימה יציבה הינם מחוללי רעש.

5.בחירת מבנה מפוח מבלי להתייחס לבעיות הרעש.

בעיות רעידה-

מפוחים רועדים מעבר למתוכנן מהסיבות הבאות:

1.כיוון לא נכון של מתקני הנעה וחוסר איזון של חלקים מסתובבים.

2.מבנה בסיס חלש הגורם לרעידות.

3.חלקיםמ זרים "נדבקו" לחלקים המסתובבים.

4.הרס בחלקים מסתובבים כולל שינוי גיאומטרי של המאיץ כתוצאה ממאמצים דינמיים.

5.ברגים לא מהודקים.

6.רעידות המועברות ממקום אחר.

7.מים או חלקים זרים שנלכדו בתוך כפות מאיץ מטיפוס איירופויל.

8.מפוחים פועלים באזור (ה-STALL), ההזדקרות (אזור חוסר היציבות).

9.מפוחים פועלים במקביל שגויים בתכנון או מופעלים שלא כראוי.

 

בעיות במנוע-

בעיות במנועים המפעילים מפוחים נגרמים כתוצאה מ:

1.חיווט לא נכון.

2.מספר סיבובי מפוח גבוה ביחס לנתוני המנוע.

3.מיסבי מנוע פגומים.

4.מומנט אנרציה של המנוע נמוך ביחס לאפליקציה המבוקשת.

 1. מתקני הגנה על יתרה זרם ואמצעי ההנעה אינם מתאימים להנעת מפוחים להנעת מפוחים עם אנרציה גבוהה במספר סיבובים גבוה.

בעיות במערכת ההנעה ומיסוב-

בעיות הנובעות ממערכת ההנעה:

1.חגורות אינן מתוחות כנדרש.

2.כיוון גלגל אחד ביחס למשנהו לא נכון.

3.ברגי הידוק בין מיסב וציר מפוח משוחררים- ציר מחליק בתוך המיסב ונהרס.

4.קונוס להידוק בין מיסב וציר לא מורכב כראוי- ציר נשחק.

סיכה-

הסיבה העיקרית להרס מיסבים בינה כתוצאה מסיכה גרועה. ראה הנחיות בנידון בסעיפים קודמים.

אחריות הלקוח במסגרת אחריות המוצר-

אחריות חברתנו לגבי המוצרים הינה תקפה כאשר הפעלת המפוחים מתנהלת במסגרת מקצועית וע"י בעלי מקצוע המוכשרים לכך מחד ומאידך נשמרים נהלי הטיפול כפי שבא לידי ביטוי בכתוב במפרט זה.

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.